Strona z wynikami oddziału Węgierska Górka

Lot Minden 3: gołębie wypuszczono o godz.7.00. Pochmurno

Spisy gołębi młodych należy oddać do sekretarza oddziału do dnia 03.08.2014

w 4 egzemplarzach (2 spisy 1-40 sztuk, 2 spisy cały gołębnik) plus uporządkowany spis elektroniczny.

Gołębie do MP należy zaznaczyć G (40 sztuk) do mistrzostw Oddziału gołębie z pozycji 41-50 literką S

 

 

 

Darmowe Liczniki dla Twoich stron! WWW.LICZ.PL

LICZBA ODWIEDZIN